Alexandra Koss

 

ARTÍCULOS
Koss, Alexandra, "Manuel Curros Enríquez en Rusia e en ruso", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. II, pp. 315-328.